Objavil/a: Janez Božič | 13/07/2017

PRAGOZD KOBILA

Marko_ na_drevesu

Seveda bi lahko šel tudi spodaj, ampak ene poti je pač treba prehoditi.

Gorjanci so sicer pogorje izjemne lepote, vendar se v njih skriva dolina Kobile, ob kateri vsi drugi gorjanski biseri zbledijo. Dolina je kotlaste oblike in strma pobočja, pravzaprav melišča, prebodena s posameznimi kamnitimi osamelci, se spuščajo več sto metrov globoko. Iz teh melišč pronicajo številni izviri, ki se združujejo v potoke Laški graben, Mali in Veliki Tisovec, ti pa se združijo v potok Kobila. Le-ta si je pot iz kotlaste doline izdolbel skozi ozko sotesko. Vendar niti kotlina, niti potoki in niti dih jemajoča soteska niso tisto najlepše. Kar je najlepše, so nedotaknjeni gozdovi, ki to dolino preraščajo.

Seveda so bili Gorjanci skozi zgodovino mnogo preveč obljudeni, da v njih ne bi nikoli stopila človeška noga. Ob robu kotline so požigali in pasli, nekateri drevesni sortimenti so bili tako dragoceni, da se jih je splačalo odnesti tudi na ramenih. Vendar so strma pobočja kotline in soteska, preozka za voz, gozdarje držali izven doline. To se je spremenilo okoli leta 1920, ko so preko sedmih mostov zgradili pot ob potoku Kobila. Na ta način so v dolino pripeljali ljudi in opremo, ti so zgradili žago in izkoriščanje lesnega rudnika se je začelo.

Gozdnogospodarski načrt je predvidel posek 50 000 kubičnih metrov hlodovine in malopovršinski posek. Kar se tiče količine lesa so se sicer strinjali, saj so mislili, da je to le prvi zalogaj, niso pa se vodje sečnje strinjali z malopovršinskim pristopom. Zato so veliko večino lesa, predvidenega za posek, posekali neposredno ob žagi. Transport lesa je bil takrat namreč vse kaj drugega kot preprost. Če je bilo hlod možno preko drče in s pomočjo plavljenja po potoku spraviti do žage, je bil vreden nekaj, če to ni bilo možno, ni bil vreden nič. Zato so tudi najprej zgradili žago, pri razrezu lesa namreč nastane velika količina odpadka in posledično se je količina lesa, ki jo je bilo potrebno spraviti čez ozko sotesko, zmanjšala. In če moraš vse opraviti s konji, so to zelo pomembni podatki.

No ja, izkoriščanje lesa v dolini Kobile ni bila edina stvar, ki se je začela v tistih časih, in več moških kot je odšlo v klavnico prve svetovne vojne, manj moških je ostalo za delo v gozdu. Mogoče je pomanjkanje moške delovne sile krivo tudi za to, da z deli po vojni niso ponovno začeli. Potok je podrl pot, leta so podrla žago in v dolino se je vrnil mir. Na žalost pa je bila to edina mirna dolina daleč naokoli, sledila so namreč leta gospodarske krize in še ena vojna, in to je bilo dovolj, da so se rane, vsekane v gozd okoli žage, zacelile. Gozdarji po drugi svetovni vojni so dolino sicer obiskali, vendar so se predobro zavedali, koliko bi stalo ponovno vzpostavljanje lesnega izkoriščanje v tako težko dostopni dolini. Zato so se ob redni obnovi gozdnogospodarskih načrtov okoli leta 1960 odločili in dolino izvzeli iz gospodarjenja. In tako velja še danes. Sestoji, ki so jih v času prve svetovne vojne posekali, so že dosegli starost, ko bi jih bilo gospodarsko gledano najbolje ponovno posekati. In ne samo to, to starost so tudi že presegli – kdorkoli bi v te sestoje stopil danes, bi jim le težko rekel kaj drugega kot pragozd. Seveda pozornemu opazovalcu ne bi ušlo, da so poti malo širše, kot bi si jih omislil srnjak, da tiste smreke najverjetneje niso zrasle po naravni poti, in da je zemlja na onih ogromnih kupih sumljivo podobna žaganju … Vendar pozor, to so le sestoji, ki so bili pred okoli 100 leti posekani do tal in bilo jih je samo okroglih 10 odstotkov.

kobila_zaga_od_pri_kolesih_JB

Vsi vemo, kako izgleda pragozd, ki se ga loti žaga. Tako pa izgleda žaga, ki se je loti pragozd.

Potem pa so tu še sestoji, ki jih niso posekali nikoli. Ko se spuščate v dolino, bo kotlasta oblika počasi zakrila pogled na okoliške gozdove, ki plačujejo davek našemu pohlepu. Kmalu boste videli le še nebo neposredno nad sabo. In če ne šum vetra, bo zagotovo šum potoka počasi izbrisal še zadnje zvoke civilizacije.  Tam za tistim 30 metrov visokim jezom, ki ga je potok na najožjem delu doline naplavljal skozi stoletja. Tam v lijaku, ki se z naklonom melišč širi proti nebu. Tam rastejo prezgodne bukve. Lahko je sicer vzeti meter in reči: »Obseg debla 6.30 metra in višina 47 metrov«, vendar s tem ne povemo nič. Lahko sicer poiščemo primerjave, kot recimo to drevo, je tako visoko in široko kot deset nadstropna stavba, vendar s tem povemo še manj. Treba je pač tja, se usesti pod to drevo, se malo sprostiti, mogoče tudi zadremati in ko se zaveš, je okoli tebe svet, v katerem so gozdne vile natanko tako resnične kot bukev, na katero si se naslonil. In to ni le ena bukev, teh bukev je toliko, kolikor daleč vidiš, cel sestoj. Vendar pragozd ni samo star, glej tam se je stotine natanko takih bukev podrlo in izmed njih je pognalo milijarde mladih, ki že hitijo proti nebu in tvorijo goščo, skozi katero vodi le ozka steza. Natanko takšna, po kateri nisi šel še nikoli in pelje v nove sestoje in nove svetove.

V teh svetovih sem se naučil marsikaj: kar se tiče praktične permakulture to, da pragozdni sestoji niso sestavljeni iz vseh drevesnih vrst, ki rastejo v okoliških gozdovih, temveč v tem primeru le iz ene: bukve. In kljub temu so, ekološko gledano, popolnoma stabilni. Ko ustvarjamo gozdni vrt nam zato ni potrebno posaditi vseh drevesnih vrst, ki jih poznamo, temveč tiste vrste, ki se medsebojno podpirajo.

Problemi z velikopovršinskim gospodarjenjem se začnejo pri površinah, katerih premer je večkratnik sestojne višine.  Pragozd je namreč brez kakršnekoli škode prenesel več hektarsko polomijo. Velikopovršinsko gospodarjenje torej ne pomeni nujno tudi uničevanja tal, le ta uniči dejstvo, da iz gozda odpeljemo preveč, prevečkrat ali pa na poseke sadimo napačne drevesne vrste.

To, da se nahajamo v osrčju bukovega rastišča, kjer je bukev absolutno najuspešnejša, še ne pomeni, da ni prostora za majhne. Velikih sestojnih ran namreč ne zacelijo novi sestoji bukve, temveč novi sestoji bezga. Ustvarjanje stabilnih sestojev torej poteka preko sosledja, zato se nam pri ustvarjanju kulture trajnic ni potrebno takoj ukvarjati s končno verzijo, temveč lahko začnemo s predkulturo nečesa, kar bo, na primer, izboljšalo tla.

Velika večina ljudi, ki obiščejo pragozd, ne išče znanja in se ne prepusti dotiku davnine. Evropska pešpot, ki vodi skozenj, je tako le ena izmed ranic v največjem slovenskem pragozdu. Druga ranica je pot, ki so jo ljubitelji smučanja, v časih, ko so bila smučišča pod 1000 metri nadmorske višine še možna, urezali v rob pragozda, da bi ratrak lahko peljal z enega smučišča na drugega. Poleg tega pragozd meji na Hrvaško in Hrvati so imeli od nekdaj bolj velikopovršinske prijeme za gojenje bukovih gozdov. Tako so sestoje neposredno ob meji posekali na golo, vroče sonce je ožgalo sence vajena debla in mnoga pragozdna drevesa so umrla. Tudi pragozdna voda je zamikala ljudi, tako da so iz osrčja doline napeljali vodovod.

Želite obiskati pragozd ?

Advertisements
Objavil/a: Janez Božič | 29/05/2017

GOJENJE ORHIDEJ

Časi, ko so ljudje orhideje povezovali le s tropskimi pragozdovi, so minili in danes vedno več ljudi ve, da orhideje, torej kukavičnice, rastejo tudi pri nas. Na žalost pa so postale znane tudi zaradi svoje ogroženosti. Rastline so največkrat ogrožene iz dveh razlogov: ali zaradi nabiranja, ali pa zaradi uničevanja habitatov. Orhideje so ogrožene iz obeh razlogov.

Haeckel_Orchidae_pomanjsan

Kot izgleda orhideje leta 1904 še niso bile zavarovane, saj jih je oče moderne ekologije Ernest Heackel upodobil kar v šopku.

Pisani cvetovi nenavadnih oblik namreč pritegnejo številne, ki bi si želeli to lepoto opazovati doma. In sploh ni rečeno, da vedo, da so to kukavičnice in še manj, da vedo, da so le-te  ogrožene. Njihova rastišča pa ogroža marsikaj, po eni strani intenzivno kmetijstvo, po drugi strani pa zaraščanje kmetijskih površin.

KJE RASTEJO ORHIDEJE

Orhideje rastejo po celi Sloveniji. Veliko jih je vezanih na vlažna rastišča in jih tako najdemo na mokriščih, v močvirjih ali na nizkih barjih. Nekaterim so všeč bolj suha rastišča in tako jih najdemo na prisojnih travnikih ali v svetlih gozdovih. So pa med slovenskimi orhidejami tudi gniloživke. Te so preko gliv povezane z drugimi zelenimi rastlinami in njim za svetlobo ni mar. Take lahko najdemo tudi v najtemnejših gozdovih. Številnim orhidejam so všeč hladnejša okolja in se najbolje razvijajo na alpskih tratah, tretje prisegajo na vroča poletja in se tako najbolje počutijo na Primorskem.  Skratka, za skoraj vsako kombinacijo podnebnih in talnih razmer imamo v Sloveniji najmanj eno ali dve orhideji. To, da ne rastejo na vašem travniku, v sadovnjaku ali vinogradu, pa je najverjetneje posledica načina obdelovanja.

prezivela_142

Čeprav rjava gnezdovnica (Neottia nidus-avis) za rast ne potrebuje svetlobe, še ne pomeni, da raste samo v temi. To pomeni, da je v šibki svetlobi uspešnejša od drugih rastlin, pri močni svetlobi pa jo le-te z lahkoto izrinejo.

KAKO KUKAVIČNICE PREPOZNAMO

Kukavičnice imajo značilno obliko cvetov. Sicer je cvet vsake orideje drugačen, vendar so vsi zrcalnosimetrični. Takšen je zato, ker so take žuželke, ki jih oblika cveta oponaša. In nenavadno, vedno oponaša obliko žuželk ženskega spola. S to obliko privabijo opraševalce moškega spola, ki sicer naredijo, kar se od njih pričakuje, vendar oni tega, kar pričakujejo, ne bodo  dobili. Če seveda v tem svetu žuželk in rastlin kdorkoli karkoli oponaša ali pričakuje. Torej prevara, ki se je nekomu zdela podobna prevari, ki jo kukavice uporabljajo v ptičjem svetu.  To, da cvetovi ljudem ne izgledajo kot žuželke, vas ne sme zmotiti, saj imajo vsake oči svojega malarja, razlika med človeškimi očmi in očmi žuželk pa je še večja. Poleg živobarvnih cvetov pestrih oblik imajo kukavičnice tudi značilno steblo. Le-to je visoko, debelo in mesnato. Prav tako ima večina orhidej preproste liste z vzporednimi žilami združene v pritlično rozeto, vendar so po drugi strani tudi take, ki sploh nimajo listov.

CU_tris

Literatura navaja da je Čmrljeliko mačje uho (Ophrys holosericea) vezano na s hranili revna rastišča, vendar se je pojavilo tudi dva metra pod mestom, ker sem imel predlani kup gnoja.

PRIPOROČENE NEAKTIVNOSTI

Kot prvo rastline, ki bi  jo želeli gojiti, ne smete pokositi. To je sicer nasvet le za lastnike zemljišč, ampak večina odraslih Slovencev je tudi to. Preko njih imajo večjo ali manjšo možnost vpliva na rastišča orhidej tudi njihovi družinski člani, torej skoraj vsi. Sicer je nenavadno, da številnih rož zakonsko gledano ne smete nabirati, jih pa vseeno lahko pokosite. Vendar je to nenavadno le na prvi pogled, saj tiste  orhideje, ki rastejo na travniku, ne rastejo tudi v gozdu. Zato je travnike treba pokositi, kajti če se bodo zarasli, potem to tudi za orhideje ne bo dobro. Zadevo se da urediti na dva načina.

Lahko kosite potem, ko orhideje odcvetijo. Gledano na splošno, bi bilo to oktobra. Vendar posamezne vrste na točno tem rastišču cvetijo le kakšen mesec. Če imate na rastišču več vrst orhidej, pa se ta čas lahko tudi podaljša. Vendar se je potrebno spomniti, zakaj boste kosili. Kosili boste zato, da boste zavrli rast lesnatih rastlin. Torej lahko pokosite tudi jeseni ali pozimi – ta košnja bo prava katastrofa za vse lesnate rastline, medtem ko je zelnate rastline ne bodo niti opazile. In naslednje leto bodo orhideje zacvetele še lepše. Ker pa ne poznam veliko ljudi, ki bi prenesli takšno stopnjo neaktivnosti, vam lahko namignem še nekaj. Ko boste bolje poznali vaše rastišče in vrste orhidej, boste lahko opazovali tudi, kdaj se pojavijo pritlične listne rozete in tako določili še čas za pomladansko košnjo. Torej lahko kosite tudi zgodaj spomladi.

Ali pa pokosite okoli vsake orhideje in tako njo in njeno rastišče ohranite na malo drugačen način. Vendar boste morali, če boste ubrali to pot, kositi ročno. Ker pa vsaka novost, ki zahteva spremembo načina obnašanja, zbuja sovraštvo, menim, da bo sprememba časa košnje dovolj velik zalogaj.

A nekošnja orhidej ni edina neaktivnost, ki jo boste morali izvajati. Prav tako orhidej iz razumljivih razlogov ne smete razkazovati okoli in razlagati slučajno mimoidočim, kako so lepe in redke. Številni slučajno mimoidoči imajo do lastnine namreč zelo specifičen odnos, ki ga najlaže opišemo z besedami: »Kar je moje, je moje, kar pa ni moje, ni od nikogar«.

4_cvetovi_orhideje

Škrlatno orhidejo (Orchis purpurea) gojim že 20 let. Ko sem jo opazil prvič, je imela samo en cvet, letos so na istem mestu zrasle štiri rozete s cvetovi. Se je pa razširila tudi na najmanj dve dodatni lokaciji.

ZAKAJ GOJIMO ORHIDEJE

To bo torej lepota le za vaše oči in za oči vam bližnjih, ki znajo molčati, kadar je to potrebno. Seveda pa jih lahko po mili volji fotografirate, skratka »gobarski« pristop. Orhideje torej gojimo predvsem zaradi notranjega zadovoljstva, ki ga nekateri občutimo ob pogledu na lep cvet. Hkrati pa opravimo še eno malo naravovarstvenega dela. Če boste uspešni namreč ne boste le ohranili rastišča, temveč ga boste tudi razširili. Čmrljeliko mačje uho sem na svojem posestvu prvič opazil le na enem mestu. Nekaj let pozneje sem pazljivo obravnaval tri lokacije s po nekaj cvetovi. Danes rastejo po celem posestvu in bom počasi začel razmišljati o tem, da bom s posebno pozornostjo obravnaval le eno rastišče, druga pa bom podvrgel običajni obravnavi.

In za konec še skrivnost: kljub temu, da večina avtorjev to prikriva, so številne orhideje tudi užitne. Vsi najverjetneje poznate vanilijo, ki jo pridobivajo iz plodov celega rodu Vanillia, ta pa obsega okoli 110 vrst, največ pa iz vrste Vanilla planifoliaa. Pri nas pa bi veljalo poskusiti rjavo gnezdovnico. Le ta se na mojem posestvu sicer pojavlja redno, vendar se nikakor noče pojaviti na istem mestu dve leti zapored. S čimer ostale orhideje sicer nimajo nobenih problemov, saj so vse orhideje trajnice.

vir: http://www.iucnredlist.org/details/175996/0

Objavil/a: Janez Božič | 15/05/2017

»MOŽ, KI JE SADIL DREVESA«

Je zgodba o pastirju Elzeardu Bouffierju, ki je medtem, ko je pasel ovce, sadil drevesa. Zgodba pove, da je tako zasadil nepregleden gozd v kamniti sredozemski pokrajini. Gozd je oživil izčrpano deželo in vanjo ponovno pripeljal življenje in ljudi. To je zagotovo ena izmed treh knjig, ki so me zaznamovale za celo življenje.

Elzeardu_Bouffierju

Literarni junak Elzeard Bouffier.

Lani sem se odločil, da bom prebral Permaculture one, torej prvo knjigo, ki sta jo napisala Bill Mollison in David Holmgren. Malo me je zanimalo iz česa je vse skupaj zraslo, predvsem kako so se razvijala načela. Knjiga je na prvi pogled izgledala precej strokovno, z navedbami virov, grafi in tabelami, zato sem se za branje odločil s precej težkim srcem. In poglej, Elzeard se pojavi tudi v njej. Vendar se je ta mož zdel nekoliko drugačen. Preberem še enkrat in ni ga zlomka, saj je vendar strokovnjak. Da ne bo pomote, je tu seveda še navedba virov, vendar tam ni bil naveden Jean Giono, Elzeardov literarni oče, temveč neki Lord.

A, torej imamo opravka z napačnim citiranjem. Če se le da, je namreč potrebno navesti izvornega avtorja in to v primeru svetovne uspešnice pač ne bi smelo biti težko. Pri angleško govorečih piscih je zanimivo tole: Medtem, ko so njihovi vladarji izgubljali britanski imperij, so oni gradili imperij angleščine. Dosegajo naklade več 100 tisoč izvodov, v spremni besedi  se zahvalijo kake 20 ljudem, ampak za lektorja oziroma nekoga, ki bi preveril citiranje pa nimajo. Natanko tako se obnašajo vse korporacije. Kar poglejte navodila za uporabo poljubnega izdelka  v poljubni trgovini in kmalu boste opazili  preprosto zakonitost: »večja kot je korporacija, slabši je prevod.«

Poleg mene je to nadvse strokovno izgledajočo knjigo najverjetneje prebralo kakih milijon ljudi. Vsi so opazili grafe in učene navedbe, ampak nikomur ni padlo na pamet, da bi pogledal, iz kakih izvirov se je napajala Billova modrost. Zato vas najverjetneje ne bo presenetilo, če vam povem, da številni ljudje na permakulturo gledajo kot na znanost. Kar sicer ni res, ampak tako pač oni gledajo na stvar in glede na število nadvse natančnih skic in prepričljivih grafov jim pravzaprav niti ne smeš oporekati. Skratka, strokovni izgled prekrije zmedo okoli citiranja, vendar je na žalost zmeda okoli citiranja še najmanj, kar bi knjigi očital znanstveno izobražen bralec. Pač pa je ta pomanjkljivost le ena izmed tistih, ki jih je lažje omeniti na bolj nevsiljiv način, vendar kljub temu jasno pove: če nekaj ni bilo znanost, ko se je rodilo, potem je verjetnost, da bo to postalo s časom, neznatna.

Naj bo tako ali drugače, kar je za gospoda Lorda strokovnost in za Francoze literarna uspešnica, je za Slovence, ali pa Srbe, če smo že pri tem, zgodovinsko dejstvo. Kar smo imeli puščav, smo jih ozelenili že pred kakšnimi 100 leti. In ne samo to, Srbi so v določenem trenutku opazili, da bo Deliblatska peščara izginila in so jo celo poskusili zaščititi. Poleg tega pa Slovenija kot alpska dežela pripada krogu dežel, v katerih se je razvilo trajnostno gospodarjenje z gozdom. Kar se tiče gozdarstva tako skupaj s Švico spadamo v svetovni vrh -nema boljih.

pescara_1

Življenje se v Deliblatsko peščaro vrača malo drugače, kot so si to predstavljali ozelenjevalci pred 100 leti.

Kako torej to, da se permakulturniki – in ne samo oni –  gozdarstva učijo od Britancev in njihovih vazalov, ki so na svoji poti nezmotljivo uničili absolutno vse, kar se je uničiti dalo in to skupaj s pripadajočimi kulturami?  In ne samo to, za tako početje so okrivili »belega človeka«. Brez zamere, ampak to, da so severnoameriške stepe spremenjene v puščave, nima z belim človekom nobene veze. To so naredili bivši britanski vazali.  Skratka imperializem, in ne kakršenkoli – britanski.  Do svoje dežele se noben narod ne obnaša tako, še Angleži ne več. Potem ko so odkrili, da je kolonializma konec, so izbrane močvare, ki so ostale od nekdaj mogočnih angleških gozdov, spremenili v naravne parke.

In potem odkrivamo toplo vodo. Znova in znova. Je to tista trajnost – permanentnost? Vztrajanje pri napakah imperialističnih metod. Ja, res je, natanko tako kot piše Tobias Roberts v članku Permaculture as a Gringo movement.  Permakultura je peskovnik za gringote. In to tiste angleško govoreče, saj je še Tobias en  točno tak gringo.

Upam, da se bodo prihajajoče generacije permakulturnikov – pa tudi gozdarjev – svojega poklica učile od tistih, ki se na stvar spoznamo. Ali pa naj se, kot to vehementno predlaga vsa novovalovska literatura, začnejo učiti na napakah. Ali pa od Kitajcev, če smo že pri tem.

Količina že opravljenega dela, torej že razvitih trajnostnih praks, za katere veliki permakulturni guruji niso še nikoli slišali, namreč ni zbrana le na primeru ozelenjevanja puščav. Vsa tradicionalna kmetijstva so bila pred industrijsko revolucijo trajnostna in to mongolsko ravno tako kot polinezijsko. Pač pa so propadali imperiji, katerih vladarji so mislili, da bodo ta kmetijstva zajedali, dokler bo le eden izmed njih čutil vsaj še kanček pohlepa.

Če vas zanima permakultura se torej povežite z lokalnimi  permakulturniki, ti so za permakulturo najverjetneje izvedeli iz ustnih virov. Se nato soočili z literaturo, pogoltnili nekaj grenkih podrobnosti in potem s pomočjo spoznavnosti začeli pridno ločevati seme od plev. V permakulturi, pa ne samo tu, so namreč s celine na celino prenosljiva predvsem načela. Recepti, ki so se izkazali v Avstraliji, niso vedno uporabni tudi v Sloveniji. Čisto konkreten primer je na primer uporaba robinije (Robinia psevdoacacia) v permakulturnih sistemih. Mogoče je ta način vezave dušika uspešen v S. Ameriki, izvorni domovini čebelarjem ljube robinije, zagotovo pa ni v Sloveniji, saj boste robinijo lahko obvladovali samo s čredo koz. Ko pa jo bo njena invazivnost prenesla sosedom, boste pridobili čisto ta prave sovražnike. In robinija je le ena od invazivnih rastlin, ki jih permakulturna literatura toplo priporoča.

Skratka, tisto kar manjka permakulturi, ki izhaja iz knjig, je spoznavnost. In pozor, to ni le učenje na napakah, to je tudi učenje na primerih dobre prakse. In tako napake kot dobre prakse so se lahko zgodile v tudi v zgodovini ali pa pri sosedu.

Objavil/a: Janez Božič | 23/04/2017

GOZDNI VRT

Prvi gozdni vrt, ki je dosegel svetovno slavo, je bil raj. Zgodba se je za nekatere prebivalce sicer končala z izgonom, vendar to ne sme vreči slabe luči na tiste, ki so ostali. Sledili so še drugi poskusi. Najodmevnejši so bili Babilonski viseči vrtovi. Teksti in slike sodobnikov in številnih poznejših opisovalcev nam prikazujejo orjaško spiralno gredico s prepletom sadovnjakov, vrtov, vodnih površin, teras in ostalih elementov kulturne krajine, izmed katerih so vsi še vedno del številnih vrtov.

a_je_to

Čas cvetenja je najprimernejši za prepoznavanje rastlinskih vrst, vendar pozor, številne ukrepe izvajamo tudi pozimi.

Sam izraz gozdni vrt pa je v splošno rabo prišel mnogo pozneje, preko Roberta Adrian de Jauralde Harta. Ta je na svoji sicer majhni posesti v Shropshiru ustvaril vzorčni gozdni vrt za angleške razmere. Pri tem se je naslonil na številne zglede, ki so se ohranili na vseh celinah, ki niso prekrite z ledom. Njegov vpliv pa je v permakulturnih krogih povzročil pravo eksplozijo posnemovalcev, ki so gozdne vrtove trdno zasidrali v sedanjost. Kaj je bilo torej tisto, kar je Robert naredil – bog, graditelji Babilonskih visečih vrtov in vseh poznejših zgledov pa ne? Mislim, da so bila to navodila za uporabo. In ne samo navodila, ta so bila le del celostnega pristopa, ki zajema vse od raziskave zgodovine gozdnih vrtov, ustreznih rastlinskih vrst, preko skrbnega načrtovanja, do same saditve, let preizkušanja in popularizacijo. Toda najprej: zakaj?

Gozdni vrt je sonaraven način vrtnarjenja, oziroma sadjarstva, hm, kako bi temu rekli, mogoče sadjarjenje. Vsekakor vključuje še elemente gozdarstva in krajinske arhitekture. Vendar je osnovni namen vsekakor pridelava hrane. Seveda je tu velik vpliv na mikroklimo, ki vam spomladi in jeseni rastno sezono podaljša do te mere, da je zima, za vse stvari, ki jih  je najbolje narediti prav pozimi, prekratka. Po drugi strani pa si lahko omislite senco, ki vam bo olajšala tudi najbolj vroče poletne dneve. Patrick Whitefield, možakar, ki je po Robertovi smrti prevzel sadjarjenje v Robertovem gozdnem vrtu, navaja še številne manj očitne koristi, kot sta recimo lepota ali prostor za igrišče. Kot najbolj nenavadna razloga za sadjarjenje pa bi omenil lahkost bivanja in možnost življenja kot del ekosistema. Zavest o tem, da ste del ekosistema, je izreden učni pripomoček. Ta vam ozavesti dejstvo, da smo kot del ekosistema preživeli 999,9 promil časa obstoja človeške vrste, omogoči pa razumeti tudi pojem lahkost bivanja. Ta je za Slovence, ki smo načeloma nagnjeni k pridnosti, trd oreh. Vendar ni povsod tako, pa tudi ne vedno. Kot primer naj navedem sproščujoč občutek, ki ga imam, ko že pred zajtrkom naberem dovolj hrane za cel dan.

Si predstavljate, da bi bile v naravi, recimo v gozdu, stvari urejeno tako, kot na vrtu: smreke na eni gredici, brlogi na drugi, gobice na tretji, nato bi imeli en pašnik, in tako naprej? Vse skupaj lepo v vrstah, hkrati posajeno oziroma zgrajeno in hkrati požeto. Večina ljudi si ne, kljub temu pa ta ista večina v svojih vrtovih in sadovnjakih dela natanko to. V permakulturi zavestno poskušamo ravno nasprotno. Pri tem se naslanjamo na ducat načel, z upoštevanjem katerih lahko vzpostavimo stabilen sistem. Ta bo kar najbolje uporabil razpoložljive danosti, nam omogočal zadovoljitev najrazličnejših potreb in pa seveda tudi nekaterih želja.

orhideja

Hrana ni edini pridelek.

Osnovna značilnost gozdnega vrta je večslojnost. Dimenzija višine je sicer nekaj, kar težje dojemamo, načeloma pa je potrebno najprej ozavestiti dejstvo, da se večina kmetijstva odvija v enem sloju. Največjo nazornost je možno prikazati na polju pšenice. To je en sloj. Vendar lahko na vsaki površini v fazo rodnosti razvijemo več slojev. Senožetni sadovnjaki so tradicionalen primer večslojnosti. V zgornjem sloju imamo sloj drevesnih krošenj. Če smo, na primer, posadili ali podedovali sadovnjak, ki ima posajene tako visoke tepke, kot češnje in orehe, potem le ti tvorijo najvišji soj. Običajne hruške, visokodebelne jablane in višnje tvorijo drugi, nekoliko nižji sloj. Visoki grmi kot so leska in nizka drevesa, kot so slive, tvorijo tretjega. Nizki grmi, predvsem raznorazno jagodičje, pa tudi visoka zelišča, tvorijo četrtega. Osnovni peti sloj tvorijo zelnate rastline, torej najrazličnejše solate ali zelišča, oziroma majhni grmički, kot so borovnice. V naslednjem, šestem sloju, ki ga sicer vsi poznamo, vendar je očem skrit, saj se nahaja v podzemlju, pridelujemo krompir, topinambur ali korenje. Iz naštetih primerov lahko vidimo, da se nekatere rastline višinsko lahko raztezajo tudi preko več slojev – in to je osnovna značilnost sedmega sloja, plezalk

dren

Pri iskanju rastlin za vsakega izmed slojev, se boste srečali s številnim sadnimi vrstami, ki so bile v preteklosti pogost del sadovnjakov.

V vsakem izmed teh slojev boste pridelali manj, kot če bi gojili le enega. Vseh sedem pa vam bo prineslo večji in pa predvsem bolj raznolik pridelek. In ravno raznolikost je tista, za katero se splača potruditi, saj vas bo s pridelki oskrbela preko celega leta. In to ne samo s hrano, temveč tudi z zavetjem, estetskimi in študijskimi užitki, rekreacijskimi površinami, skratka koristmi, ki smo jih že omenili. Tu boste pridelali tudi krmne rastline, gorivo, zdravilne rastline, les in še marsikaj, za kar vam bo domišljija prišepnila: »Zakaj pa ne«.

V Sloveniji imamo pogosto priložnost začeti ustvarjati svoj košček raja na zapuščenih, zaraščajočih površinah. V tem primeru najprej dobro raziščite že rastoče rastline. Mogoče boste našli orehe, ringloje, črni bezeg, češmin in še marsikaj. Pri tem pa je potrebno poudariti, da ima drevo, ki ga je posejala narava pred recimo desetimi leti, številne prednosti pred drevesom, ki ga še nismo posadili. V zeliščnem sloju največkrat najdemo vso divjo hrano, ki smo jo pripravljeni poskusiti, od regrata do regačice (ki jo vrtnarji sovražijo kot najhujši plevel), ali pa številna zelišča, recimo pljučnik in trobentice. Zelo na gosto so zastopane tudi plezalke: hmelj, bljušč, robida; če je tu včasih rasel vinograd, tudi kakšna trta.

Vse te rastline pa je treba najprej poiskati, vendar pozor: številne rastline se pojavijo le v določenem času leta. Druge so sicer tu vse leto, vendar jih je v določenih letnih časih težko prepoznati ali celo opaziti. Hkrati je potrebno risati natančen načrt, ki bo vseboval predvsem tiste rastline – izbrance, ki jih vidimo tudi v končni sliki. V te izbrance usmerimo svojo energijo.

Naša energija bo goščavo, ki bi jo večina mimoidočih požgala in začela zasajati na novo, spremenila v gozdni vrt.

 

Objavil/a: Janez Božič | 03/04/2017

NAJBOLJŠI RECEPT

Za čemaž je po mojem mnenju tak. V steklen kozarec nasujete čemaževih popkov, in jih zalijte s kisom iz tepk.

cemaz_gregor

Namesto popkov lahko uporabite tudi čebulice.

Kozarci in pokrovčki morajo biti sterilizirani, kis pa segret na ustrezno temperaturo in primerno posoljen. Pred uporabo čemaž pojeste. S kisom pa začinite motovilec.

Dober tek

Objavil/a: Janez Božič | 20/01/2017

PERMAKULTURA KATASTROFE

Kot se za vse ljubitelje teorij o globalnem segrevanju spodobi, sem tudi jaz podcenjeval možnost ene take kvalitetne zime.  Pa že mama mi je rekla, da je bilo včasih snega čez glavo in čeprav je bila majhna, je to ogromno. In tako se je zgodilo: » Ups, jutr rabim kevder« Jabolka v nedokončani hiši namreč rada zmrznejo. In da, seveda, letina je bila rekordna, kar pomeni, da problem vsaj z mojega vidika ni bil majhen. No, ja ni pa bil katastrofalen.

Načrtovanje za katastrofe je del permakulture že najmanj od izida prve permakulturne publikacije »Permaculture one«. Piše takole:  »zaščito pred katastrofalnimi spremembami v okolju, kot so požar, suša, podnebne spremembe in nadloge vseh vrst«. In da ne bi bilo dvoma, je že v enem od naslednjih stavkov razloženo, da je osrednji poudarek na nenadnih in dolgoročnih vremenskih spremembah. Že redu, če vodiš svetovno organizacijo, ampak Bill Molison je leta 1978 še ni vodil. Je pa bil vizionar in mogoče prav zato ni govoril o globalnem segrevanju, temveč o klimatskih spremembah.

lncndkmde6t33ybugoodorz124szctsi-large

Je napovedovanje katastrof res odraz naše skrbi za zemljo?

Za kake katastrofe bomo torej načrtovali? Za klimatske spremembe kar tako? Da ne bo pomote, ideja črnega scenarija ni nova. Sovjetski kibernetiki so temu že v času razvoja kontrolnih metod gospodarjenja rekli »načrtovanje za črn scenarij«. Toda kakšne katastrofe bomo uporabili kot model za najbolj razširjen permakulturni sistem, torej nekakšno predmestno hišo? Bomo vgradili varovalko pred katastrofami à la Al Gore? Raje ne, saj so že pred davnimi leti dokazali, da je vreme kaotičen sistem.  V kaotičnih sistemih namreč do izraza pridejo tudi teorije kot so metuljev učinek. Torej, ker pri uporabi linearnih sistemov domnevamo, da majhne spremembe začetnih pogojev v toku delovanja sistema ne bodo povzročile znatnih sprememb, to še ne pomeni, da je res tako. Kaotični sistemi niso linearni in so tudi zato občutljivi na začetne pogoje. To pomeni, da že majhna razlika v začetnih pogojih lahko povzroči znatne razlike v razvoju sistema. In zato se  vremena ne da napovedovati za več kot  tri dni vnaprej.  Vendar pozor, metuljev učinek pojasni le del vplivov, ki jih povzročijo najrazličnejši manjkajoči delci. Tisti, ki ne verjamete na besedo, boste morali prebrati knjigo z naslovom Kaos. Vendar to samo po sebi ni problem.

Glavni problem načrtovanja za katastrofe, ki se ne bodo nikoli zgodile, ali pa se dogajajo v merilu, prevelikem za vaš načrt, ni v tem, da ste vrgli stran čas in papir. Glavni problem je v tem, da so se vam katastrofe, ki se bodo zelo verjetno zgodile in bi se za njih vsekakor splačalo načrtovati, izmuznile.

poplave_kostanjevica_stara

Poplave v Kostanjevici 1933.

Poleg  tega, kot je omenjeno že v »Permaculture one«, se dogajajo tudi čisto spodobne lokalne katastrofe. V Avstraliji je to očitno ogenj. Če ste s Primorske, je o tem vsekakor vredno razmisliti, poleg tega pa vas lahko vsako leto prizadene čisto spodobna suša. To so katastrofe, ki so daleč bolj verjetne kot tiste, s katerimi nas običajno strašijo z vseh mogočih prižnic. Ravno prav, da se za njih splača načrtovati. Kljub temu pa so še vedno dokaj redke in lokalno omejene. Toda, če ste človek – in večina ljudi, ki se ukvarja s permakulturo je večino časa vsaj približno človeška, – potem obstaja eno par katastrof, ki vas bodo zadele z dokaj veliko verjetnostjo ne glede na to, kje živite. Pa vas ne bi rad strašil še jaz in prav tako se ne smatram za strašnega pesimista. Toda pri 10 letih že polovica slovenskih otrok preživi ločitev. Kako bo vaš permakulturni sistem preživel presenečenje, da bo vaša družina razpadla? Toda to še niti ni tako hudo. Neprimerno veliko ljudi zboli. Kakšne varovalke ima vaš permakulturni načrt za možnost, da se boste morali mogoče že jutri usesti na invalidski voziček?

featureimage-pg15b

Pozitivno razmišljanje se je v permakulturi do leta 1991 že razvilo do samostojnega načela. Za podrobnosti pa je še vedno bolje brati Martina Kojca.

Rešitve seveda so, in »Permaculture one« ponuja tiste najsplošnejše: pestrost, prožnost … Po mojem mnenju pa si je potrebno postaviti čisto hipotetično vprašanje: če bi bilo jutri konec sveta, kaj bi vzeli s sabo? Kokoš? Balo slame? Motiko? Glede na to, da se je permakultura, vsaj v pionirskih dnevih, ukvarjala predvsem s pridelavo hrane, je pravilen odgovor nekoliko zamegljen. Vendar se permakultura spreminja in do danes se je spremenila močno. Vse večjo in večjo težo dobivajo socialni elementi. Torej? Ste že razmislili, kakšen bi bil pravilen odgovor? Pravilen odgovor je: prijatelja.

3-musketeers

Vsi za enega, eden za vse.

In res, permakulturni projekti se v vse večji meri ukvarjajo s socialnimi vidiki. Torej pestrost ni le nekaj, kar se permakulturnikom dogaja v vrtu, temveč tudi nekaj, kar naj bi upoštevali pri pridelovanju novih prijateljev, gojenju sorodstvenih vezi in obdelavi strank. Prožnost pa naj ne bo le odgovor na klimatske spremembe, temveč tudi lastnost medsebojnih odnosov.

Čisto konkretno: če lahko prebivalce obravnavanega permakulturnega sistema sprejmete kot  elemente, lahko vse ostale – torej: družino, prijatelje, stranke in obiskovalce – obravnavate kot sektor. Elementi in sektorji pa so predmet načrtovanja. Tudi »Prvi intervju z lastnikom« (pripomoček za permakulturno načrtovanje), kot nam ga je predstavil Max Lindegger, nas usmerja proti temu. V začetnem navdušenju sicer močno precenimo sposobnost in pripravljenost vpletenih za pomoč v novo nastajajočem permakulturnem sistemu. Z leti, ali pa tudi z meseci, namreč zlasti pripravljenost kopni. Torej je potrebno intenzivnost izvajanja načrta prilagoditi tudi takšnim dejavnikom. Po moje nima smisla hiteti in govoriti o urah in dnevih, ki nam jih različne skupine lahko posvetijo, bolje je naloge in sodelujoče porazdeliti glede na pomembnost. Pomembne naloge opravi tista najbolj zanesljiva skupina. Takšne naloge, ki lahko še malo počakajo, pa lahko opravijo tudi slučajni mimoidoči.

max-lindegger

Max Lindegger je leta 1995 kot prvi predstavil permakulturo Sloveniji. Sicer pa je bolj znan kot ustanovitelj prvega in kot vem tudi edinega permakulturnega naselja na svetu – Crystal Waters.

Potem pa so tu še bolj oprijemljive posledice. Torej načrtovanje ukrepov, ki bi tem ljudem omogočili boljši stik z obravnavanim posestvom, na primer dostop in parkirišča. Prosim lepo, brez zmrdovanja, večina ljudi se še vedno pripelje, turist pa je še vedno najboljši pridelek. In res, čeprav so skice permakulturnih načrtov v literaturi narejene predvsem kot prikaz razvijajočih se ekosistemov, so konci cest velikokrat speljani v krožni promet ali vsaj obračališča. Na večini skic imamo celo parkirišča. Pomotoma? Najverjetneje ne, vendar tu že pogosto vidimo, da načrtovalec ni bil s srcem pri stvari. Parkirišča so tako umeščena v najbolj sončni del posestva, številni permakulturni tečajniki pa sprašujejo, kaj raste pod orehi. Pozor, brez veze se je spraševati, kaj raste v debeli senci – če je ta debela senca ob cesti, je tam parkirišče.

Drugi problem načrtovanja za katastrofe, ki se ne bodo nikoli zgodile, pa je napačna ocena časovne dinamike. Če bi pred dvajsetimi leti nasedel zgodbam o globalnem segrevanju, jih temeljito vnesel v načrt in skrbno izvajal, bi moral strašno pohiteti. In prav je, da hitimo, saj: »Nihče ne ve ne ure, ne dneva«. Vendar je neprimerno bolje hiteti iz pravih razlogov, saj lahko sicer med hitenjem izgubimo vse sopotnike.

 

Viri:

Objavil/a: Janez Božič | 18/01/2017

NAPOVEDNIK

Nedelja, 6. avgust 2017, ob 9:00.

Pragozd

Slovenija, Dolenjska, Šentjernej, Gorenje Vrhpolje

Ali veste, da je bila permakultura spočeta v pragozdu? V tasmanskih pragozdovih je namreč Bill Mollison spoznal marsikatero permakulturno načelo. Poleg permakulture pa so pragozdovi tudi temelj sonaravnosti. Pridružite se nam pri brezplačnem vodenem izletu v pragozd Kobila.

Več:  janez.bozic@outlook.com ali 040 305 306.

Objavil/a: Janez Božič | 17/01/2017

OBJETI DREVO IN UMRETI

Prvi objemalci dreves so bili vaščani, ki so poskusili zaščititi drevesa v svoji vasi Khejarli. Pred skoraj 200 leti je Maharadža Abhay Singh zahteval les za gradnjo svoje nove palače. Zato je poslal vojake, ki naj bi posekali drevesa v okolici vasi Khejarli, kjer je bilo polno dreves. Vendar, ko so vaščani izvedeli za namero kraljevih vojakov, so se uprli. Med pogajanji jim je bilo ponujeno, da drevesa rešijo z odkupnino, vendar so predlog zavrnili kot žalitev njihove vere. Vse skupaj je bilo 294 moških in 69 žensk, vsi so pripadali Bishnoismu – veji hinduizma. Potem ko so vaščane, ki so se dobesedno oklepali dreves, poklali, so iz dreves naredili gradbeni les za gradnjo palače.

14494674_1505155512831538_6819443159051140894_n

Foto: Ženske gibanja Chipko v zgodnjih 70-ih v vasi Garhwal Hills v Indiji ščitijo drevo pred posekom.

Toda delovanje vaščanov je pripeljalo do uredbe, ki prepoveduje podiranje dreves v vseh vaseh, ki jih naseljujejo Bishnoi. Te vasi so danes gozdne oaze sredi sicer puščavske krajine. Ne samo, da so Bishnoi navdihnili gibanje Chipko, ki se je začelo leta 1973, ko je skupina kmečkih žensk v himalajskih hribih severne Indije sklenila roke okoli dreves, določenih za posek. V nekaj letih se je ta taktika, znana tudi kot drevesna satjagraha, razširila po vsej Indiji, spodbudila reforme v gozdarstvu in moratorij na sečnjo v himalajskih regijah.

Objavil/a: Janez Božič | 19/08/2016

GOJENJE ČEMAŽA

Zelo pogosto vprašanje oziroma pripomba permakulturnih začetnikov: »Pod orehom pa ne raste nič,« izhaja iz zakladnice slovenskih pregovorov. Na srečo je to še en pregovor, ki ni resničen: pod orehi med drugim raste tudi čemaž.

Čebulice čemaža lahko pravzaprav izkopljete kadarkoli in z malo pozornosti bodo svoje novo nahajališče sprejele brez pripomb. Seveda pa ima tudi čemaž svoje ritme in kot ena izmed čebulnic ima podobne navade kot česen in narcisa. Torej je za presajanje najboljši čas, ko se žanje pšenica. To je natančno takrat, ko ga je najteže najti. Čemaža sedaj na površini ni, rastišča, kjer se je spomladi bohotil v nepreglednih preprogah, preraščajo druge rastline ali pa so zaradi pregloboke sence celo gola. (Kar med drugim pomeni tudi to, da orehova senca sploh ni tako globoka, kot bi si kdo mislil.) In kljub temu je na teh površinah pridelek več kot obilen, zelo kvaliteten in ne potrebuje nikakršne nege.

cemaz

Na bregu potoka čebulice čemaža najdemo na površini.

Čebulice se nahajajo do 10 centimetrov globoko v vse prej kot mehki zemlji, če jih hočete izkopati, vsekakor potrebujete lopato ali pa vsaj lopatko. Nato morate nadvse optimistično zakorakati na dobro znano nahajališče in tam, kjer ste spomladi nabrali največ slastno dišečih listov, pogumno zasaditi lopato v tla. Nabrali jih boste, kolikor jih potrebujete, oziroma kolikor zmorete, saj je zemlja včasih zelo trda, čebulice so globoko in veliko je zelo majhnih. Beseda čebulica bi pravzaprav lahko koga zavedla, tisto kar iščete je nepravilnih oblik in bolj podobno oluščenemu stroku česna, kot čebuli. Poleg tega nimajo za čebule značilne slojevitosti. Koreninice, ki izraščajo na spodnjem delu, pa so razmeroma debele in maloštevilne. Seveda jih boste poskusili izkopati čim več, vendar vam ni treba skrbeti, saj se dobro obraščajo. Pri tem je treba poudariti, da je bolje več raziskovati, kot vztrajno kopati. Skozi nahajališče, ki ga najpogosteje obiskujem jaz, teče potok in na njegovem bregu je veliko mest, na katerih so čebulice kar lepo na površini.

Ko ste jih nabrali, jih je seveda potrebno posaditi, torej v globino do 10 centimetrov. In ne pozabite, v orehovo senco! Čemaž svojo razprostranjenost namreč dolguje predvsem strategiji, da polno razrast doseže še preden se druge rastline olistajo. Ta strategija sloni prav na čebulicah, v katerih so skrite hranilne snovi, ki omogočijo hiter start. Poleg tega je tudi senco-vzdržen, saj cvetenje in zorenje poteka, ko je drevesni sloj že v polni olistanosti. To sta torej dva temelja njegove konkurenčnosti in z upoštevanjem le teh boste čemažu zagotovili konkurenčnost tudi v vašem vrtu trajnic. Cilj namreč ni pridelati nekaj listkov za popestritev spomladanskih solat, temveč vzpostaviti rastišče, ki ga boste izkoriščali vse življenje.

Ne spomnim se več, kdaj sem ga v svoj gozdni vrt presadil prvič, mislim pa da bo 10 let kar dober približek. Posadil sem jih eno vrsto, dolgo okoli 2 metra. V tem času se je razrasel v nahajališče nepravilne oblike, ki jo je določila najgloblja senca, ki sem jo imel na razpolago.

Objavil/a: Janez Božič | 10/04/2016

BLJUŠČ

Jeseni je bil najboljši čas za iskanje nahajališč  bljušča (Tamus communis). Lahko bi ga spoznali po rdečih kroglicah, ki so visele z vej na gozdnem robu, najraje južnem. Res je, da takrat ne bi nabrali nič hrane, zato pa bi se lahko ponjo vrnili spomladi in vsako naslednjo pomlad. Tisti, ki se vam jeseni ni dalo, pa se potrudite in poiščite mesnate, ukrivljene in izredno neopazne mlade poganjke sedaj, oziroma takoj, ko se malo posuši.

bljust_divji

Izdajalsko rdeče jagode vam bodo jeseni pokazale nahajališča bljušča.

Bljušt (bljušč) je ena od tistih jedi, na katere so nas navadili Dalmatinci, vendar za razliko od Šparuga (špargljev) raste tudi v celinskem podnebju. Okus pa je okus, o njem se ne razpravlja. Meni je všeč tako surov, kot kuhan ali pečen, zato sem se potrudil razmisliti tudi o tem, kako bi spodbudil njegovo rast, torej o gojenju.

blust_in _pol

Danes si lahko pripravite kosilo iz takih poganjkov. Če jih boste seveda našli. (Foto: Miša Keskenović)

Na svojem posestvu sem ga prvič našel šele pred kakimi petimi leti. Za začetek ga nisem pokosil, kar je bilo že dovolj, naslednje leto se je pridelek podvojil. Kot gojena zelenjava je zelo hvaležen, saj se odziva tudi na najmanjše poskuse pomoči, hkrati pa ne izgubi niti malo okusa, kot se to rado zgodi pri špargljih. Pri gojenju je seveda najpomembnejše, da mu ne posekate rastline, na kateri raste. Če to storite, se boste morali namreč sprijazniti z dejstvom, da ovijalke brez opore rastejo zelo slabo. Ali pa se potruditi in ob najmočnejši poganjek vsako leto zapičiti kol. Prav tako ni dobro odstraniti stebel, ki čez veje opornih grmov ali dreves visijo preko zime, saj so le-ta najboljša možna opora, okoli katere lahko zraste pravi steber več metrov visokega bljušča. To, da literatura kot največjo dolžino navaja tri metre, lahko spregledate. Ker je plezalka, sem bil zelo presenečen, da se zelo dobro odziva tudi na pletje. V letnem času, ko je jasno vidno kateri poganjek je zmagovalen, saj ga krasi obilica plodov, ga lahko oplejete hitro in učinkovito. Predvsem pa natančno in temeljito, zelo pa priporočam pletje takrat ko rastlina ni vidna. Pletje v vseh drugih sezonah je povezano z večjo nevarnostjo zmanjšanja pridelka. Število – sicer strupenih – plodov je dober pokazatelj vitalnosti rastline. V naravi boste na enem poganjku redkokdaj našli več kot 30 plodov. Z leti uspešnega gojenja pa boste lahko vzgojili poganjke, ki bodo imeli tudi tisoč jagod.

Bljušt-biljka

Če želite povečati število nahajališč, morate ženske rastline ohraniti preko celega leta.

Jeseni ne boste našli moških rastlin, saj odmrejo kmalu potem, ko odcvetijo. Enospolnost je med rastlinami sicer bolj redka kot pri živalih, vendar je ravno bljušč ena od tistih zeli, ki ima na eni rastlini le moške, na drugi pa le ženske cvetove in zato jeseni tudi jagode. Ne vem, kakšno je razmerje med moškimi in ženskimi rastlinami v naravi, lahko pa vam povem, da je na mojem posestvu moških več kot ženskih, zato se vam bo splačalo, ko se spomladi odpravite po zelenjavno prilogo, podrobno pregledati tudi bližnjo okolico.

Viri:

http://biolib.mpipz.mpg.de/thome/band1/tafel_135.html

 

Older Posts »

Kategorije